Archív záverečných prác

Záverečné práce sú dostupné v elektronickej forme v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) - https://www.crzp.sk. Katedra už nearchivuje záverečné práce v tlačenej podobe od roku 2020. Prístup k starším diplomovým a bakalárskym prác obhájeným na katedre pred rokom 2011 zabezpečuje p. Darinka Dzurická (CH1/B1 č.2, informujte sa mailom "khg@uniba.sk“). Takéto diplomové a bakalárske práce sa dávajú len k nahliadnutiu, nepožičiavajú sa. Treba si so sebou priniesť preukaz študenta, alebo iný doklad totožnosti. Počas prázdnin, štátnych záverečných magisterských a bakalárskych skúšok je archív zatvorený.

 Absolventi doktorndského štúdia
» Absolventi doktorandského štúdia od roku 1990

Vyhľadávanie záverečných prác v archíve katedry

Vyhľadávanie záverečných prác*
Názov práce:  
Priezvisko autora:  
Vedúci práce:  
Rok:  
Odbor:  
Typ práce:  
Vybrané záznamy zoradiť podľa: